Tjänsteansvarig SITHS

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2019-12-08

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner. Bolaget ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt regioner och kommuner och leds av en politisk styrelse med representanter från ägarna. Kundfokus, leveransfokus och affärsperspektiv är ledorden i Ineras verksamhet.

Arbetsplatsen är belägen på Södermalm i centrala Stockholm. Läs mer på www.inera.se

Förvaltningen för SITHS söker en Tjänsteansvarig

Uppdragsbeskrivning

Dagens moderna elektroniska vårdsystem ger goda möjligheter för vårdens personal och även för patienter att ta del av patientinformation. Det finns lagar och föreskrifter som reglerar denna åtkomst. I detta arbete har Identifieringstjänst SITHS, tillsammans med Ineras övriga infrastrukturtjänster Katalogtjänst HSA, Säkerhetstjänster, Personuppgiftstjänsten samt Kommunikationstjänst Sjunet en viktig roll.

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS används också för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

SITHS är inne i ett generationsskifte där ny teknik för olika områden utvärderas. Det pågår bland annat utredningar kring delade enheter där olika tekniker som tex. NFC utvärderas och utredningar kring andra certifikatbärare än kort. Tjänsten ska under 2020 erbjuda möjlighet för mobil inloggning  vilket innebär att b.la. livscykelhantering av app för mobil inloggning som tillgängliggörs via App Store och Google Play samt förvaltning för detta behöver etableras under det kommande året.

Förutom detta kan SITHS även användas för elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar och recept. Andra exempel är signering och kryptering av e-postmeddelanden, för utskrifter, vid inpassering i lokaler, med mera. I praktiken kan SITHS ersätta de flesta identifieringslösningar som finns på en arbetsplats. Alla regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter kan använda Identifieringstjänst SITHS. Läs mer på https://www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths/.

Inera söker tjänsteansvarig

Som tjänsteansvarig förväntas du leda, utveckla, leverera och följa upp arbetet inom Identifieringstjänst SITHS enligt gällande processer och förvaltningsplan. Du ska driva frågor i relevanta forum och förvaltningsgrupper samt samverka med interna och externa intressenter. Intressenterna är anslutna och anslutande organisationer och tjänster. Du förväntas kommunicera internt och externt om tjänstens verksamhetssyfte, delta i dialogen avseende strategiska och taktiska beslut gällande tjänsten samt samarbeta med övriga projekt och tjänster avseende inberoenden och synergieffekter. Du kommer arbetsleda ca 2-6 personer.

Kompetens och kunskapskrav

Som person är du en erfaren och god ledare med mycket energi. Du är engagerad, proaktiv och ansvarfull. Du är såväl strukturerad och noggrann som resultatinriktad. Du ska trivas med att ha många parallella aktiviteter på gång samtidigt. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och är van att jobba självständigt. Du ska ha förmåga att se problem och lösningar ur olika synvinklar för att nå bästa möjliga resultat. Då detta är en mycket tekniskt komplex tjänst kräver det att du tycker om utmaningar och har flera års erfarenhet av och kunskap om förvaltning av komplexa IT system med många integrationer. Du har ett intresse för att utvecklas och arbeta i en föränderlig miljö.

Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning, ledarkompetens och erfarenhet från arbetsledning, erfarenhet av projekt- och förvaltningsmodeller, t ex PPS och Pm3 samt erfarenhet av vårdens verksamhet och systemstöd. 

Meriterande

  • Kunskap om federerad autentisering baserat på SAML samt kunskap om PKI och säkerhetslösningar
  • Kunskap om tillitsramverk för e-legitimation
  • projektledarerfarenhet
  • erfarenhet från införande av systemstöd med verksamhetsförändring
  • deltagande i arbete med många fristående intressenter i samverkan
  • budgetansvar och verksamhetsplaneringsarbete
  • kunskap om den nationella infrastrukturen för e-hälsa

Varaktighet och tillträde

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningsvillkor enligt kollektivavtal mellan PACTA och Vision/Akademikeralliansen. Vi läser ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden löpt ut.

Har du frågor om tjänsten

Avdelningschef Dan Bergvall, 072-571 78 19   

HR-generalist Nina Ingren, 070-327 70 30

Fackliga frågor Harriet Fredin, Vision, 076-778 06 42

Vi avböjer vänligt, men bestämt, all hjälp med rekrytering och annonsering.

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.